تفاوت بین مستر کارت و ویزاکارت چیست؟

visa-mastercardشما می توانید به هر نقطه در سراسر جهان تنها با داشتن یک کارت اعتباری ، که یا توسط مستر کارت و یا ویزا کارت ارائه می شوند، سفر کنید و تجربه یک خرید بدون زحمت و لذت بخش را داشته باشید.
مسترکارت و ویزا کارت رقابت نزدیکی با هم دارند و در نتیجه خدمات مشابهی به مشتریان خود ارائه می دهند.هر دو با یک پایگاه مشتری بزرگ با شبکه های منحصر به فرد، در بیش از صد کشور در سراسر جهان حضور دارند.
به عنوان یک مشتری، ما به طور کلی بین این دو نوع از کارت های اعتباری، به جز دو نام تجاری مختلف، تفاوت زیادی پیدا نمیکنیم.

مستر کارت:

مستر کارت را می توان در بیش از ۲۳ میلیون مکان در سراسر جهان استفاده کرد.
نکته مهم این است که مستر کارت، کارت های اعتباری را به طور مستقیم به مشتری صادر نمی کند.در عوض صدور مستر کارت در دست بانک هایی که خدمات مستر کارت را ارائه میدهند،می باشد.
هرگونه مبلغی که ما برای استفاده از مستر کارت به بانک های خود پرداخت می کنیم، به حساب بانک اضافه می شوند و نه به حساب مستر کارت.
مستر کارت درآمد خود را بوسیله صدور خدمات خود را به این بانک ها بدست می آورد.

ویزا کارت:

ویزا کارت دارای یک پایگاه مشتری بزرگ میباشد که در میلیاردها مکان مورد استفاده قرار میگیرد و یک رقیب مستقیم برای مستر کارت به شمار می آید.
ویزا کارت در سراسر جهان پذیرفته شده است، و مانند مستر کارت، کارمزد پرداخت خدمات که توسط بانک ها از مشتریان گرفته می شود، به بانک منتقل می شود و نه به ویزا کارت.
ویزا کارت هزینه ی پرداختی خدمات خود را از بانک هایی که خدمات آن را در سراسر جهان ارائه می دهند، دریافت می کنند.
در حال حاضراین یک مفهوم کلی است ، که در هر کجا که شما بتوانید با مسترکارت خود پرداخت کنید،همچنین می توانید از ویزا کارت خود استفاده کنید.

تفاوت بین مستر کارت و ویزاکارت چیست؟

هیچ تفاوت اساسی بین این دو نوع از شرکت های خدمات کارت های اعتباری وجود ندارد.
حقیقت این است که این دو به دلیل  موجهی رقیب سر سخت همدیگر هستند.هنگام تصمیم گیری برای گرفتن اولین کارت اعتباری، افراد به طور کلی بین گرفتن ویزا کارت و یا مستر کارت تفکر نمی کنند.
آنها بانک را بر اساس طرح پاداش و کارمزد خدماتی که دریافت می کنند، انتخاب می کنند.
یکی از تفاوت های موجود این است که در بریتانیا خدمات مستر کارت و ویزا کارت یک پارچه شده اند.در بریتانیاهر کجا که بتوانید از مستر کارت خود استفاده کنید، همزمان می توانید از ویزا کارت  خود نیز استفاده کنید.
گرچه در سراسر جهان  مکان های مختلفی وجود دارند که یا مستر کارت و یا ویزا کارت را قبول می کنند.در تعدادی از مکان ها هم هر دو آن ها را می پذیرند.

نتیجه میگیریم که:

پس چگونه باید تعیین کنیم که کدام بهتر است؟
آیا واقعا چیزهایی هستند که امکان خرید آن ها با پول میسر نمی باشد وآیا زندگی کردن حتما نیاز به مستر کارت و یا ویزا کارت دارند؟
واقعیت این است که این قضیه مانند انتخاب بین دو سیب است.
در این مورد مزایای مشابه اما نام های متفاوت وجود دارند. پس چگونه این دو نام معتبری برای خود ساخته اند؟ با وجود این رقابت شدیدی بین این دو در بیش از یک صد و پنجاه کشور جهان و بیش از بیست میلیون مکان در سطح جهان باقی مانده است.

با برچسب: , ,
ارسال در : مقالات

ترجمه شده توسط : بسته بندی